ภาพบรรยากาศ งานเลี้ยงรุ่นใหญ่ ปี 54
ดูภาพได้จากลิงค์ด้านล่าง
- ภาพบรรยากาศ 1 < คลิ๊กที่นี่
- ภาพบรรยากาศ 2 < คลิ๊กที่นี่ 
- ภาพบรรยากาศ 3 < คลิ๊กที่นี่ 
- ภาพบรรยากาศ 4 < คลิ๊กที่นี่

งานเลี้ยงรุ่นใหญ่ ทร. 22

กิจกรรมรุ่น

Text Size

นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น 22

เชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟนาวี22 ครั้งที่ 20

ชมรมกอล์ฟนาวี 22 ขอเชิญสมาชิกชมรม พี่ ๆ น้อง ๆ และเพื่อนนาวี 22 ร่วมแข่งขันกอล์ฟอีกครั้งหลังจากห่างการจัดการแข่งขันไปนาน โดยครั้งนี้กำหนดจัดการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556 ณ สนามกอล์ฟพลูตาหลวงสัตหีบ ฃลบุรี เริ่มลงทะเบียนเวลา 10.00 น. ทีออฟ เวลา 11.30 น. เชิญสมาชิกเว็บนาวี 22 เพื่อน ๆ นักเรียนจ่าทหารเรือ และท่านที่มีเกียรติทุกท่านสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ จุดประสงค์ของการจัดงาน เป็นกิจกรรมของนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 22 และสมาชิกชมรมกอล์ฟนาวี 22 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการทำกิจกรรมเพื่อนำรายได้จากการจัดงานไปทำประโยชน์ต่อสังคม

22-33-55

งานเลี้ยงรุ่นใหญ่ 22-33-55

เนื่องจากปัญหาอทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศไทย ทำให้การจดงานเลี้ยงรุ่นใหญ่ประสพปัญหาในการดำเนินการ กลุ่มเพื่อน ทร. 22 นอก ทร. โดยมีผม ป. แป๊ะ พ.ต.ท. สมศักดิ์ ถนอมบุญ พ.จ.อ.สุชาติ จ.อ.จิระ พ่วงอินทร์ พ.ต.ท. จ.อ.กำพล สโมสร พ.ต.ท.ยิ่งบุญ น.ท.สมชัย น.ท.อาทร ฯ มีความคิดที่ร่วมกันจัดงานเลี้ยงรุ่นขึ้นมา เพื่อรักษาประเพณีที่รุ่นสืบทอดกันมาไว้ เพื่อเชื่อมต่อเพื่อน ๆ ครอบครัว และลูก ๆ สำหรับปีนี้จะมีการรวมกลุ่มเพื่อนที่เสียสละเงินคนละ 5,000 บาท ช่วยออกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เน้นไปที่แม่บ้าน และลูก ๆ ให้มีกิจกรรมร่วมกัน มีการจัดทำรายละเอียดสถานะของเพื่อน ๆ บันทึก และฉายผ่านทางวิดิทัศน์ตลอดงาน และรวบรวมทำซีดี ส่งไปยังเพื่อน ๆ ทุกคน การจัดงานครั้งนี้อาจจะดูเร่งด่วน และฉุกเฉิน แต่จะประสานกลุ่มเพื่อน ๆ ที่เป็นแกนนำเดิมที่เป็นเฟืองจักร์ในการจัดงานให้ช่วยจัดการประสานให้สำเร็จลุล่วงอย่างดีให้จงได้ มีการจำหน่ายบัตร สำหรับครอบครัวเพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับใช้จ่ายจัดงานเล็กน้อย ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบใ้นโอกาสต่อไป

เพื่อน ๆ ที่มีความประสงค์ช่วยเงินในการจัดงานครั้งนี้

1. คมกฤช  พูวัฒนาธนสิน  (ป.แป๊ะ )    081-8217583
2. พ.ต.ท.เสวก  ประภาสะสุตร์          081-7514594 
3. พ.ต.ท.สมศักดิ์  ถนอมบุญ            086-7756661 
4. พ.ต.ท.ยิ่งบุญ  พรตด้วง                086-7774977
5. น.อ. วิโรจน์  วังแก้วหิรัญ             081-6671119 
6. น.ท. วสันชัย จันศิริรัตน์               081-8037681
7. พ.จ.อ.วิทยา ลักษวุธ                 081-3700937
8. ร.ท. ทวีศักดิ์ (ทวีป)  พิบูรณ์         085-3582259
9. จ.อ.วีระยุทธ  ชูมณี (หยอย)         081–6494025
10. จ.อ.จิระ  พ่วงอินทร์                    081-9816271
11. พ.จ.อ.ชาญฤทธิ์  แตงอ่อน         
12. พ.จ.อ. จรูญ  ไชยปรปักษ์           083–6571472
13. จ.อ.สถาพร  บุตรดา                  081-7771502
14. จ.อ.สงบ  ดาวเรือง ( 12,000 )    081-7016923
15. ร.ต. ดำรงค์  โสระถาวร (10,000 )  001-6141 1827095
16. จ.อ.ต่อชัย  มีชูชีพ                     081-6134557
17. ด.ต.เกรียงไกร  บุญประคอง         086-3171192
18. จ.อ.กำพล  สโมสร                    081-8298324 
19. ร.ท.สมพร  ผลละออ                  081-8454710
20. น.ต.โกวิท  พุ่มไสว                    081-2095506
21. นรจ.ธนา  อักบัสอาลี                 086-4589070
22. จสต.ชนะชัย (วินัย) เอี่ยมสมบัติ            
23. จ.อ.อภิราช  สำเร็จพร                081-5914871
24. นายวีนัส  ธรรมศิริ                     089-4031997

ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ติดต่อ ป.แป๊ะ, พ.ต.ท.สมศักดิ์ ตามเบอร์โทรด้านบน และสามารถโอนเงินตามรายละเอียดด้านล่าง

ชื่อบัญชี พ.ต.ท.สมศักดิ์ ถนอมบุญ
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 980-8-23294-9
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ตลาดพูลทรัพย์

หนังสือขอบคุณเพื่อน < คลิ๊กที่นี่
บัญชีรายรับ - รายจ่าย < คลิ๊กที่นี่
บัญชีรายจ่าย < คลิ๊กที่นี่
จำหน่ายบัตรงานเลี้ยงรุ่น < คลิ๊กที่นี่
บัญชีจำหน่ายเสื้อ < คลิ๊กที่นี่
ผู้สนับสนุนการจัดงาน < คลิ๊กที่นี่
ดูรูปบรรยากาศงาน < คลิ๊กที่นี่

บรรยากาศงานเพิ่มเติม 1
บรรยากาศงานเพิ่มเติม 2
บรรยากาศงานเพิ่มเติม 3
บรรยากาศงานเพิ่มเติม 4

เชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟนาวี22 ครั้งที่ 19

ชมรมกอล์ฟนาวี 22 ขอเชิญสมาชิกชมรม พี่ ๆ น้อง ๆ และเพื่อนนาวี 22 ร่วมทดสอบวงสวิงกันอีกครั้ง ๆ นี้จัดเป็นครั้งที่ 17 แล้ว โดยกำหนดจัดการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 ณ สนามกอล์ฟพลูตาหลวงสัตหีบ ฃลบุรี เริ่มลงทะเบียนเวลา 10.00 น. ทีออฟ เวลา 11.30 น. เชิญสมาชิกเว็บนาวี 22 เพื่อน ๆ นักเรียนจ่าทหารเรือ และท่านที่มีเกียรติทุกท่านสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ จุดประสงค์ของการจัดงาน เป็นกิจกรรมของนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 22 และสมาชิกชมรมกอล์ฟนาวี 22 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการทำกิจกรรมเพื่อนำรายได้จากการจัดงานไปทำประโยชน์ต่อสังคม

งานสังสรรค์ "ด้วยรักและผูกพัน 33 ปี นาวี 22 ( พธ. - กง. )

เชิญชวนเพื่อน ๆ ทร.22 ทุกท่าน และกลุ่มเพื่อน เหล่าพลาธิการ - เหล่าการเงิน ร่วมงานพบปะสังสรรค์ใน วันเสาร์ที่ 10 - อาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2555 ในงานมีกิจกรรมสนุก ๆ แจกของขวัญ และรางวัลมากมาย ณ ไร่ดาวเด่น รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
น.ต. วัฒนา ชื่นตั้งชิ้น 086-168 6537
ร.อ. กิตติศักดิ์ เปรมจิตร  085-815 4521

เว็บไซท์ไร่ดาวเด่น daonden.wordpress.com

อ่านรายละเอียดงานได้ที่นี่ < คลิ๊ก

ดูรูปเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ < คลิ๊ก

 

 

การจัดเลี้ยงสังสรรค์ “สองสมอสังสรรค์”

ด้วยสมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ จะดำเนินการจัดเลี้ยงสังสรรค์ “สองสมอสังสรรค์” ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ระหว่างเวลา 17.00 น. - 21.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เพื่อให้การเตรียมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงใคร่ขอเรียนเชิญ ประธานรุ่นนักเรียนจ่าทหารเรือ ทุกรุ่น หรือผู้แทน รุ่นละ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือแนวทางในการจัดงานสองสมอสังสรรค์ ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยมี พลเรือเอก เทียนชัย มังกร นายกสมาคมฯ เป็นประธาน กรุณาตอบรับการเข้าร่วมประชุมก่อนวันที่ 20 กันยายน 2554 เพื่อความสะดวกในการส่งหนังสือเชิญ โดยติดต่อได้ที่

- สมาคมฯ โทร. 0 2475 5790
- น.ต.ธิติชัย ฯ โทร. 08 5128 4848 นายทะเบียน
- น.ต.วินัย ฯ โทร. 08 1945 2242 ผช.นายทะเบียน

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Website: http:www.nraa44.com

น.ต. วิศิษฐ์ ชาวผ้าขาว, อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

เชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟสานสัมพันธ์ นรจ.22,23,24

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ เพื่อสานสัมพันธ์ของ นรจ.22, 23, 24 (นย.24/25/26) ซึ่งการจัดครั้งนี้เป็น ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยรางวัลครูฝึก...

วันพุธที่ 21 ก.ย.54 เวลา 11.00 น.

ณ สนามกอล์ฟพลูตาหลวง ค่าสมัคร 400 บาท (ค่ากรีนจ่ายเอง) (1 ก๊วน 6 คน 22/2, 23/2, 24,2) หลังจบการแข่งขันร่วมรับประทานอาหารและรับรางวัลที่ สโมสรฟ้านภาวี สอ.รฝ. สอบถามรายละเอียดที่

- น.ท.ไพฑูรย์ บุญแช่ม 081-861 8841
- น.ต.เกรียงไกร ไพบูลย์ 085-388 5756
- น.ต.ดุสิต ค้างอบ 086-455 2329

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 9

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
เสื้อคอวี ครบรอบ 33 นาวี 22
เสื้อคอวี ครบรอบ 33 นาวี 22
160 บาท
เสื้อโปโลครบรอบ 33 ปี นาวี 22
เสื้อโปโลครบรอบ 33 ปี นาวี 22
250 บาท

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย FaceBook

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์

mod_vvisit_counterวันนี้505
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1982
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น36958709

เรามี: 8 ผู้เยี่ยมชม, 11 บอท ออนไลน์

สำรวจความคิดเห็น

ฌาปณกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อใครดี

qrcode

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

14 เดือนที่ผ่านมา
ahkie24383 อัพโหลดภาพส่วนตัวใหม่
พ.ย. 11
ahkie24383 อัพโหลดภาพส่วนตัวใหม่
พ.ย. 10
15 เดือนที่ผ่านมา
Ub771910 อัพโหลดภาพส่วนตัวใหม่
พ.ย. 09
ahkie24383 อัพโหลดภาพส่วนตัวใหม่
พ.ย. 08
Ub771910 อัพโหลดภาพส่วนตัวใหม่
พ.ย. 07
ahkie24383 อัพโหลดภาพส่วนตัวใหม่
พ.ย. 07
Ub771910 อัพโหลดภาพส่วนตัวใหม่
พ.ย. 06