ภาพบรรยากาศ งานเลี้ยงรุ่นใหญ่ ปี 54
ดูภาพได้จากลิงค์ด้านล่าง
- ภาพบรรยากาศ 1 < คลิ๊กที่นี่
- ภาพบรรยากาศ 2 < คลิ๊กที่นี่ 
- ภาพบรรยากาศ 3 < คลิ๊กที่นี่ 
- ภาพบรรยากาศ 4 < คลิ๊กที่นี่

งานเลี้ยงรุ่นใหญ่ ทร. 22

กิจกรรมรุ่น

Text Size

นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น 22

เชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟนาวี22 ครั้งที่ 20

ชมรมกอล์ฟนาวี 22 ขอเชิญสมาชิกชมรม พี่ ๆ น้อง ๆ และเพื่อนนาวี 22 ร่วมแข่งขันกอล์ฟอีกครั้งหลังจากห่างการจัดการแข่งขันไปนาน โดยครั้งนี้กำหนดจัดการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556 ณ สนามกอล์ฟพลูตาหลวงสัตหีบ ฃลบุรี เริ่มลงทะเบียนเวลา 10.00 น. ทีออฟ เวลา 11.30 น. เชิญสมาชิกเว็บนาวี 22 เพื่อน ๆ นักเรียนจ่าทหารเรือ และท่านที่มีเกียรติทุกท่านสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ จุดประสงค์ของการจัดงาน เป็นกิจกรรมของนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 22 และสมาชิกชมรมกอล์ฟนาวี 22 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการทำกิจกรรมเพื่อนำรายได้จากการจัดงานไปทำประโยชน์ต่อสังคม

22-33-55

งานเลี้ยงรุ่นใหญ่ 22-33-55

เนื่องจากปัญหาอทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศไทย ทำให้การจดงานเลี้ยงรุ่นใหญ่ประสพปัญหาในการดำเนินการ กลุ่มเพื่อน ทร. 22 นอก ทร. โดยมีผม ป. แป๊ะ พ.ต.ท. สมศักดิ์ ถนอมบุญ พ.จ.อ.สุชาติ จ.อ.จิระ พ่วงอินทร์ พ.ต.ท. จ.อ.กำพล สโมสร พ.ต.ท.ยิ่งบุญ น.ท.สมชัย น.ท.อาทร ฯ มีความคิดที่ร่วมกันจัดงานเลี้ยงรุ่นขึ้นมา เพื่อรักษาประเพณีที่รุ่นสืบทอดกันมาไว้ เพื่อเชื่อมต่อเพื่อน ๆ ครอบครัว และลูก ๆ สำหรับปีนี้จะมีการรวมกลุ่มเพื่อนที่เสียสละเงินคนละ 5,000 บาท ช่วยออกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เน้นไปที่แม่บ้าน และลูก ๆ ให้มีกิจกรรมร่วมกัน มีการจัดทำรายละเอียดสถานะของเพื่อน ๆ บันทึก และฉายผ่านทางวิดิทัศน์ตลอดงาน และรวบรวมทำซีดี ส่งไปยังเพื่อน ๆ ทุกคน การจัดงานครั้งนี้อาจจะดูเร่งด่วน และฉุกเฉิน แต่จะประสานกลุ่มเพื่อน ๆ ที่เป็นแกนนำเดิมที่เป็นเฟืองจักร์ในการจัดงานให้ช่วยจัดการประสานให้สำเร็จลุล่วงอย่างดีให้จงได้ มีการจำหน่ายบัตร สำหรับครอบครัวเพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับใช้จ่ายจัดงานเล็กน้อย ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบใ้นโอกาสต่อไป

เพื่อน ๆ ที่มีความประสงค์ช่วยเงินในการจัดงานครั้งนี้

1. คมกฤช  พูวัฒนาธนสิน  (ป.แป๊ะ )    081-8217583
2. พ.ต.ท.เสวก  ประภาสะสุตร์          081-7514594 
3. พ.ต.ท.สมศักดิ์  ถนอมบุญ            086-7756661 
4. พ.ต.ท.ยิ่งบุญ  พรตด้วง                086-7774977
5. น.อ. วิโรจน์  วังแก้วหิรัญ             081-6671119 
6. น.ท. วสันชัย จันศิริรัตน์               081-8037681
7. พ.จ.อ.วิทยา ลักษวุธ                 081-3700937
8. ร.ท. ทวีศักดิ์ (ทวีป)  พิบูรณ์         085-3582259
9. จ.อ.วีระยุทธ  ชูมณี (หยอย)         081–6494025
10. จ.อ.จิระ  พ่วงอินทร์                    081-9816271
11. พ.จ.อ.ชาญฤทธิ์  แตงอ่อน         
12. พ.จ.อ. จรูญ  ไชยปรปักษ์           083–6571472
13. จ.อ.สถาพร  บุตรดา                  081-7771502
14. จ.อ.สงบ  ดาวเรือง ( 12,000 )    081-7016923
15. ร.ต. ดำรงค์  โสระถาวร (10,000 )  001-6141 1827095
16. จ.อ.ต่อชัย  มีชูชีพ                     081-6134557
17. ด.ต.เกรียงไกร  บุญประคอง         086-3171192
18. จ.อ.กำพล  สโมสร                    081-8298324 
19. ร.ท.สมพร  ผลละออ                  081-8454710
20. น.ต.โกวิท  พุ่มไสว                    081-2095506
21. นรจ.ธนา  อักบัสอาลี                 086-4589070
22. จสต.ชนะชัย (วินัย) เอี่ยมสมบัติ            
23. จ.อ.อภิราช  สำเร็จพร                081-5914871
24. นายวีนัส  ธรรมศิริ                     089-4031997

ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ติดต่อ ป.แป๊ะ, พ.ต.ท.สมศักดิ์ ตามเบอร์โทรด้านบน และสามารถโอนเงินตามรายละเอียดด้านล่าง

ชื่อบัญชี พ.ต.ท.สมศักดิ์ ถนอมบุญ
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 980-8-23294-9
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ตลาดพูลทรัพย์

หนังสือขอบคุณเพื่อน < คลิ๊กที่นี่
บัญชีรายรับ - รายจ่าย < คลิ๊กที่นี่
บัญชีรายจ่าย < คลิ๊กที่นี่
จำหน่ายบัตรงานเลี้ยงรุ่น < คลิ๊กที่นี่
บัญชีจำหน่ายเสื้อ < คลิ๊กที่นี่
ผู้สนับสนุนการจัดงาน < คลิ๊กที่นี่
ดูรูปบรรยากาศงาน < คลิ๊กที่นี่

บรรยากาศงานเพิ่มเติม 1
บรรยากาศงานเพิ่มเติม 2
บรรยากาศงานเพิ่มเติม 3
บรรยากาศงานเพิ่มเติม 4

เชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟนาวี22 ครั้งที่ 19

ชมรมกอล์ฟนาวี 22 ขอเชิญสมาชิกชมรม พี่ ๆ น้อง ๆ และเพื่อนนาวี 22 ร่วมทดสอบวงสวิงกันอีกครั้ง ๆ นี้จัดเป็นครั้งที่ 17 แล้ว โดยกำหนดจัดการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 ณ สนามกอล์ฟพลูตาหลวงสัตหีบ ฃลบุรี เริ่มลงทะเบียนเวลา 10.00 น. ทีออฟ เวลา 11.30 น. เชิญสมาชิกเว็บนาวี 22 เพื่อน ๆ นักเรียนจ่าทหารเรือ และท่านที่มีเกียรติทุกท่านสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ จุดประสงค์ของการจัดงาน เป็นกิจกรรมของนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 22 และสมาชิกชมรมกอล์ฟนาวี 22 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการทำกิจกรรมเพื่อนำรายได้จากการจัดงานไปทำประโยชน์ต่อสังคม

งานสังสรรค์ "ด้วยรักและผูกพัน 33 ปี นาวี 22 ( พธ. - กง. )

เชิญชวนเพื่อน ๆ ทร.22 ทุกท่าน และกลุ่มเพื่อน เหล่าพลาธิการ - เหล่าการเงิน ร่วมงานพบปะสังสรรค์ใน วันเสาร์ที่ 10 - อาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2555 ในงานมีกิจกรรมสนุก ๆ แจกของขวัญ และรางวัลมากมาย ณ ไร่ดาวเด่น รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
น.ต. วัฒนา ชื่นตั้งชิ้น 086-168 6537
ร.อ. กิตติศักดิ์ เปรมจิตร  085-815 4521

เว็บไซท์ไร่ดาวเด่น daonden.wordpress.com

อ่านรายละเอียดงานได้ที่นี่ < คลิ๊ก

ดูรูปเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ < คลิ๊ก

 

 

การจัดเลี้ยงสังสรรค์ “สองสมอสังสรรค์”

ด้วยสมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ จะดำเนินการจัดเลี้ยงสังสรรค์ “สองสมอสังสรรค์” ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ระหว่างเวลา 17.00 น. - 21.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เพื่อให้การเตรียมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงใคร่ขอเรียนเชิญ ประธานรุ่นนักเรียนจ่าทหารเรือ ทุกรุ่น หรือผู้แทน รุ่นละ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือแนวทางในการจัดงานสองสมอสังสรรค์ ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยมี พลเรือเอก เทียนชัย มังกร นายกสมาคมฯ เป็นประธาน กรุณาตอบรับการเข้าร่วมประชุมก่อนวันที่ 20 กันยายน 2554 เพื่อความสะดวกในการส่งหนังสือเชิญ โดยติดต่อได้ที่

- สมาคมฯ โทร. 0 2475 5790
- น.ต.ธิติชัย ฯ โทร. 08 5128 4848 นายทะเบียน
- น.ต.วินัย ฯ โทร. 08 1945 2242 ผช.นายทะเบียน

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Website: http:www.nraa44.com

น.ต. วิศิษฐ์ ชาวผ้าขาว, อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

เชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟสานสัมพันธ์ นรจ.22,23,24

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ เพื่อสานสัมพันธ์ของ นรจ.22, 23, 24 (นย.24/25/26) ซึ่งการจัดครั้งนี้เป็น ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยรางวัลครูฝึก...

วันพุธที่ 21 ก.ย.54 เวลา 11.00 น.

ณ สนามกอล์ฟพลูตาหลวง ค่าสมัคร 400 บาท (ค่ากรีนจ่ายเอง) (1 ก๊วน 6 คน 22/2, 23/2, 24,2) หลังจบการแข่งขันร่วมรับประทานอาหารและรับรางวัลที่ สโมสรฟ้านภาวี สอ.รฝ. สอบถามรายละเอียดที่

- น.ท.ไพฑูรย์ บุญแช่ม 081-861 8841
- น.ต.เกรียงไกร ไพบูลย์ 085-388 5756
- น.ต.ดุสิต ค้างอบ 086-455 2329

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 9

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
เสื้อคอวี ครบรอบ 33 นาวี 22
เสื้อคอวี ครบรอบ 33 นาวี 22
160 บาท
เสื้อโปโลครบรอบ 33 ปี นาวี 22
เสื้อโปโลครบรอบ 33 ปี นาวี 22
250 บาท

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย FaceBook

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์

mod_vvisit_counterวันนี้5528
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้14232
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น26373787

เรามี: 4 ผู้เยี่ยมชม, 3 บอท ออนไลน์

สำรวจความคิดเห็น

ฌาปณกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อใครดี

qrcode

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

5 เดือนที่ผ่านมา
ahkie24383 อัพโหลดภาพส่วนตัวใหม่
พ.ย. 11
ahkie24383 อัพโหลดภาพส่วนตัวใหม่
พ.ย. 10
Ub771910 อัพโหลดภาพส่วนตัวใหม่
พ.ย. 09
ahkie24383 อัพโหลดภาพส่วนตัวใหม่
พ.ย. 08
Ub771910 อัพโหลดภาพส่วนตัวใหม่
พ.ย. 07
ahkie24383 อัพโหลดภาพส่วนตัวใหม่
พ.ย. 07
Ub771910 อัพโหลดภาพส่วนตัวใหม่
พ.ย. 06
6 เดือนที่ผ่านมา
ahkie24383 อัพโหลดภาพส่วนตัวใหม่
ต.ค. 08