• ผลการเลือกประธานรุ่น นรจ.ทร. 22
  จ.อ.ต่อชัย มีชูชีพ 29 คะแนน
  พ.จ.อ.วิทยา ลักษวุธ 54 คะแนน
  น.ท.ไพฑูรย์ บุญแช่ม 14 คะแนน
  น.ท.มานพ พรายมี 65 คะแนน
  ขอแสดงความยินดีกับท่านประธานรุ่น คนใหม่ครับ
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.

EasySocial Albums

No photos available